สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
 
เลือกสีรถให้เป็นมงคลกับดวงชะตาของคุณ

คัมภีร์มหาทักษา   เป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่นักโหราศาสตร์ทุกแขนงสาขาวิชาต่างให้ความสำคัญเป็นอันมากและยังนำมาปรับใช้กับชีวิตและความเป็นอยู่กับคนในทุกยุคทุกสมัยถือว่าเป็นวิชาที่ลำสมัยและไม่ตกยุคอยู่ที่ว่าคนในยุคสมัยนั้นๆจะสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมในยุคสมัยนั้นได้อย่างไร  บทความนี้ขอเสนอเรื่อง “ สี ” ที่ให้คุณและให้โทษ และนำมาใช้ในการเลือกซื้อ สีรถ  ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์    คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐น.ของเช้าอีกวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันอาทิตย์  ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีเทวดาพระอาทิตย์ทรงราชสีห์ เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัว ควรบูชาพระปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันเกิด (พระอาทิตย์กำลัง ๖) สีที่เป็นมงคล สีที่เป็น เดช (มีอำนาจ) สีชมพู   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีเขียว   สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ)  สีม่วง เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล) สีฟ้า,สีน้ำเงิน   
   เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
ผู้ที่เกิดวันจันทร์  คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐น.ของเช้าอีกวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันจันทร์  ผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเทวดาพระจันทร์ทรงอาชาไนย(ม้า) เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัว ควรบูชาพระปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันเกิด (พระอาทิตย์กำลัง ๑๕) สีที่เป็นมงคล สีที่เป็น เดช (มีอำนาจ) สีเขียว   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีดำ   สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ)  สีฟ้า หรือน้ำเงิน   เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล) สีแดง  

ผู้ที่เกิดวันอังคาร  คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันอังคารเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐น.ของเช้าอีกวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันอังคาร ผู้ที่เกิดวันอังคารมีเทวดาพระอังคารทรงมหิงสา(ควาย) เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัว ควรบูชาพระปางไสยาสน์เป็นพระประจำวันเกิด (พระอังคารกำลัง ๘) สีที่เป็นมงคล   สีที่เป็น เดช (มีอำนาจ) สีดำ   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีเหลืองไพร,สีเหลือง   สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ)  สีแดง เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล)  สีขาว,สีขาวนวล                                                                                                                                               

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)  คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันพุธเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐น.ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันพุธ (กลางวัน)  ผู้ที่เกิดวันพุธมีเทวดาพระพุธทรงคชสาร(ช้าง) เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัว ควรบูชาพระปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำวันเกิด (พระพุธกำลัง ๑๗)  สีที่เป็นมงคล   สีที่เป็น เดช (มีอำนาจ) สีเหลือง,สีเหลืองไพร   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีม่วง  สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ) สีขาว,สีขาวนวล   เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน  และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล)  สีชมพู
 
 
 เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน“ราหู”) คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันพุธเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐น.ของเช้าอีกวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันพุธ(กลางคืน“ราหู”)  ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน“ราหู”) มีเทวดาพระราหูทรงพญาครุฑ เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัว ควรบูชาพระปางป่าเลไลย์เป็นพระประจำวันเกิด (พระราหูกำลัง ๑๒)  สีที่เป็นมงคล   สีที่เป็น เดช (มีอำนาจ) แดง   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีขาวนวล,สีขาว   สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ)  สีดำ เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางคืน “ราหู”)  และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล)  สีเหลืองไพร,สีเหลือง
                                                                                                                                                                   
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันพฤหัสบดีเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐น.ของเช้าอีกวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันพฤหัสบดี  ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมีเทวดาพระพฤหัสบดีทรงมฤคราช(กวาง) เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัว ควรบูชาพระปางสมาธิ เป็นพระประจำวันเกิด (พระพฤหัสบดีกำลัง ๑๙)  สีที่เป็นมงคล   สีที่เป็น เดช(มีอำนาจ) สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีแดง     สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ)  สีเขียว   เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี  และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล) สีดำ
                                                                                                                                                                    
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐น.ของเช้าอีกวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันศุกร์  ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีเทวดาพระศุกร์ทรงอุสุภราช(วัว) เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัวควรบูชาพระปางรำพึง เป็นพระประจำวันเกิด (พระศุกร์กำลัง ๒๑)  สีที่เป็นมงคล   สีที่เป็น เดช (มีอำนาจ) สีขาว หรือ สีขาวนวล   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีชมพู   สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ)  สีเหลืองไพร หรือ สีเหลือง   เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์  และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล) สีม่วง                                                                                                       

ผู้ที่เกิดวันเสาร์  คัมภีร์มหาทักษา กล่าวไว้ว่า  วันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐น.ของเช้าอีกวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบรานท่านถือว่าผู้นั้นเกิด วันเสาร์  ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีเทวดาพระเสาร์ทรงพยัคราช(เสือ) เป็นราชพาหนะเป็นเทวดาคุ้มครองประจำตัว ควรบูชาพระปางนาคปรก เป็นพระประจำวันเกิด (พระเสาร์กำลัง ๑๐)  สีที่เป็นมงคล   สีที่เป็น เดช(มีอำนาจ) สีม่วง   สีที่เป็น ศรี (ศิริมงคล)  สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน   สีที่เป็น มนตรี (มีคนช่วยเหลือ)  สีชมพู   เป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ และควรหลีกเลี่ยง สีที่เป็นกาลี (อัปมงคล) สีเขียว
 
 
อาจารย์ชุติเดช  พรชุมสถิต (อ เตอร์)
อาจารย์ผู้บรรยายภาควิชาฮวงจุ้ยดวงเบญจธาตุพื้นฐาน-ชั้นสูง
อาจารย์ผู้บรรยายภาควิชาถอดหัวใจเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน พื้นฐาน-ชั้นสูง
โทร  08-30311119 , 08257-31119
 
เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก.สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    หน้าหลัก
Home
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลขศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ไพ่โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ดวงจีน-ฮวงจุ้ย-โหงวเฮ้ง
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   หัตถศาสตร์ (ลายมือ)
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   พิธีกรรม-ให้ฤกษ์
     
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ค้นหาจากสถานที่เรียน 
   
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องสนง.สมาคม update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โรงอาหาร ร.ร. update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องลูกเสือชั้น 2 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถว 1 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถวชั้น 2 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องเรียนชั้น 3 ร.ร. update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย (วัดโสมฯ) update!!
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ทำนายรัก จากไพ่ยิบซี
โดย อ.กามล  แสงวงศ์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กิ๊กบนลายมือ
โดย อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก 
โดย อ.ชุติเดช  พรชุมสถิต(อ.เตอร์)
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ประวัติความเป็นมา
History
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สถานที่ตั้ง
Location
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ติดต่อสมาคมฯ
Contact
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เปิดที่ทำการสมาคม 
โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   งานพุทธาภิเษกพระอัญญาโกณฑัญญะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเรียนฟรี 
หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยพื้นฐาน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
จัดงานพยากรณ์การกุศล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ขอเชิญร่วมพิธีบูชานพเคราะห์ 
และไหว้ครูโหราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์สู่ประชาชน 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูโหราศาสตร์ ประจำปี๒๕๕๓ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รูปงานพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กำหนดการจัดกิจกรรมโหราศาสตร์นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กำหนดการมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2555 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ขอเชิญร่วมพิธีบูชานพเคราะห์และไหว้ครูโหราศาสตร์ 2556  สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
     
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ผังองค์กร
Organization Plan
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รายชื่อคณาจารย์
Personnal
    
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ภิญโญ  พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จรัส  เอี่ยมประมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมพงษ์  ปิยะลาภา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เหลียง เจริญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.พรสุข เพ็งมณี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สุธี ทรัพย์ประสิทธิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.ณัชชา ปราณีรัตนา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จิภัสสร สวัสดิ์สาลี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นิภา วิชัยลักษณ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.สุพิชชา พืชนุกูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.แพรวพรรณ เลขานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐชานันท์ มากมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชุติเดช พรชุมสถิต
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นงลักษณ์ ศุภผล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.อนงค์นารถ คูดิษฐาเลิศ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปารณีย์ งามเสงี่ยม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิชัย นพประพันธ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธนภณ ทองแฉ่ง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชนัน อุกฤษโชค
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กามล แสงวงศ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สรกฤต สหธนกฤตนนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธารีพันธ์(ปีเตอร์) ทีปะศิริ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปิยวุฒิ เสนาะวาที
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมศักดิ์ สรสินธุ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นริศรา เลิศเมือง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธัญมน สุริยาศักดิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เพ็ชรา ริดส่าน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ศิรภัสสรณ์ ดีชัยยะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปาลบุญญา ชวลิตานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรประภา พันธ์บูรณะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิชญา แสงไชย
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐดล เลิศวรรณพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณันกมนต์ บุญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชัยยศ นำชัยเจริญพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิมพ์นิศา ฉัตรเอกเจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ตรีรนัยน์ พิพัฒน์สกุล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เอื้ออุษา จารุรังสรรค์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.นงค์รัชต์ ชยชนกกร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชนกภพกมลพร โพธิ์ศรี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ฐิติพร กุลแก้ว
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณีรนุช ฟักประไพ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์
   
   

     
     
     
     
     
 
 

login