สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

โหราศาสตร์ ชะตาบ้านเมือง 2553,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 

สังคมเกิดมีอาเพศ16 ประการขึ้น ดังนั้นจึงขอนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้

คือดาวเดือนดินฟ้าจะอาเพศ อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน
มหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงกาฬ เกิดนิมิตพิศดารทุกบ้านเมือง
พระคงคาจะแดงเดือดดั่งเลือดนก อกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลือง
ผีป่าจะวิ่งเข้าสิงเมือง ผีเมืองจะออกไปอยู่ไพร
พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนี พระกาฬกลีจะเข้ามาเป็นไส้
พระธรณีจะตีอกไห้ อกพระกาฬจะไหม้อยู่เกรียมกรม
ในลักษณะทำนายไว้บ่อห่อนผิด เมื่อพินิจพิศจะเห็นสม
มิใช่เทศกาลร้อนก็ร้อนระงม มิใช่เทศกาลลมฝนก็อุบัติ
ทุกต้นไม้หย่อมหญ้าสารพัด เกิดวิบัตินานาทั่วสากล
เทวดาซึ่งรักษาพระศาสนา จะรักษาแต่ฝ่ายอกุศล
สัปบุรษจะแพ้แก่ทรชน มิตรตนจะฆ่าซึ่งความรัก
ภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัว คนชั่วจะมล้างผู้มีศักดิ์
ลูกศิษย์จะสู้ครูพัก จะหาญหักผู้ใหญ่ให้เป็นน้อย
ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจ นักปราชญ์จะตกต่ำต้อย
กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม
ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่า เพราะจัณฑาลมันเข้ามาเสพสม
ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอารมณ์ เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยา
พระมหากษัตริย์จะเสื่อมสิงหนาท ประเทศราชจะเสื่อมซึ่งยศถา
อาสัจจะเลื่องลือชา พระธรรมาจะต่ำลึกลับ
ผู้กล้าจะเสื่อมใจหาญ จะสาปสูญวิชาการทั้งปวงสรรพ
ผู้มีสินจะถอยจากทรัพย์ สัปบุรุษจะอับซึ่งน้ำใจ
ทั้งอายุจะถอยเคลื่อนจากเดือนปี ประเวณีจะแปรปรวนตามวิสัย
ทั้งพืชแผ่นดินจะหย่อนไป ผลหมากรากไม้จะถอยรส
ทั้งสรรพว่านยาจะอาเพศ เคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมด
จวงจันทน์พรรณไม้อันหอมรส จะถอยถดไปตามประเพณี
ทั้งข้าวก็จะยากหมากจะแพง สารพันจะแห้งแล้งไปทุกที่
จะบังเกิดทรพิษมิคสัญญี ฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคน
เขตคานประเทศธานี จะเกิดการกลีทุกแห่งหน
จะอ้างว้างอกใจทั้งไพร่พล จะสาละวนถ้วนทั่วทั้งหญิงชาย
จะร้อนอกสมณาประชาราษฎร์ จะเกิดเข็ญเป็นอุบาทว์นั้นมากหลาย
จะรบราฆ่าฟันกันมากมาย ฝูงคนจะล้มตายลงเป็นเบือ
ทางน้ำจะแห้งเป็นทางบก เวียงวังจะรกเป็นป่าเสือ
สิงห์สาราสัตว์เนื้อเบื้อ จะมิหลงหลอเหลือในแผ่นดิน
ทั้งผู้คนสารพัดสัตว์ทั้งหลาย จะสาปสูญล้มตายเสียหมดสิ้น
ด้วนพระกาฬจะมาผลาญแผ่นดิน จะสูญสิ้นการณรงค์สงครามกัน
กรุงศรีอยุธยาเคยเกษมสุข แสนสนุกยิ่งล้ำเมืองสวรรค์
จะเป็นเมืองแพศยาอาธรรม์ นับวันจะเสื่อมสูญเอยฯ

 

จากเรื่องอาเพศ  16  ประการดังกล่าวข้างต้น  เป็นเรื่องของการพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้าย  เมื่อปล่อยให้ความเลวร้ายรุนแรงไปมากกว่านี้  ผลสุดท้าย  กรุงศรีอยุธยาหรือสังคมหนึ่งสังคมใดก็ได้  หรือประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้  ที่เคยเกษมสุข   แสนสนุกยิ่งล้ำเมืองสวรรค์  จะเป็นเมืองแพศยาอาธรรม์   นับวันจะเสื่อมสูญเอย   อ่านดูแล้วน่าใจหาย  เข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบาย   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาเพศ  16  ประการ จะเป็นเครื่องเตือนสติของคนไทยทั้งชาติที่กำลังแตกแยกกันอย่างรุนแรงในขณะนี้ จง กลับมามีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือเกิ้อกูลซึ่งกันและกันเช่นในอดีต  โดยเฉพาะคนที่ทำให้สังคมเสื่อมทรามแตกแยก  ที่จะทำให้กรุงศรีอยุธยาที่เคยเกษมสุข กลับต้องมาร้อนเป็นไฟเป็นเมืองแพศยาอาธรรม์นับวันจะเสื่อมสูญเอยฯ ด้วยเงื้อมมือของตนจงสำนึกและจงกลับตัวกลับใจเสีย  ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะเป็นครุกรรมฝ่ายอกุศลกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมโดยแท้

นอกจากนี้แล้วขอให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและพิจารณาถึงการโคจรวิปริตของดวงดาวตาม คัมภีร์ “อรรถสาลินี”   ดังนี้
*จักกล่าวพระเคราะห์จรตามราศี

อันอาจารย์แจ้งจัดอรรถสาลินี พระอภิธรรมโดยมีฎีกามา
พระอาจารย์จารึกบันทึกไว้ คัมภีร์ไสยตามพระพุทธโฆษา
พระเคราะห์  มนท์  เสริด  พักร์นานา ทำนายว่าต่างต่างจะเกิดเป็น
*อังคารพักร์มีศึกต่างเมืองมา อังคารเสริดนั้นว่าจะเกิดยุคเข็ญ
*อังคารมนท์จะวิกลบังเกิดเป็น มหาชนเกิดเข็ญออกฝีตาย
จะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมาก ความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลาย
พระเสาร์และพระอังคารท่านภิปราย พักร์ในราศีร้ายจำเพาะมี
คือ  พฤษก ,  สิงห์ ,  มีน , ธนู , พักร์ ว่าร้ายนักทำนายไว้สี่ราศี
จะเกิดความเสียหายวายชีวี พระธรณีดูดกินซึ่งเลือดคน
*พระอังคารผิวพักร์ราศีเมษ มหากษัตริย์เป็นเหตุแสดงผล
ในเดือนเก้าเจ็ดค่ำแรมพึงยล จะม้วยชนม์ชีพสิ้นสังขารา
พระพุธพักร์ในกุมภราศี พระบุรีร้อนทั่วทุกทิศา
ราชบุตรจะต่อยุทธกษัตรา ในเดือนแปดทุติยาเป็นมั่นคง
พระพุธมนท์ว่าน้ำฝนนั้นจะน้อย ข้าวกล้าตายฝอยดินแห้งผง
พระศุกร์ข้าวแพงทำนายตรง บูรพาษาฒมั่นคงทำนายมา
*อังคารพักร์ในเมษราศี ธนู  สิงห์  สามนี้ร้ายหนักหนา
เป็นนิมิตรแก่แผ่นพสุธา จะแยกเป็นสองว่าอัศจรรย์
อีกจะเกิดลมพายุวิปริต จะเกิดไข้ทรพิษเป็นมหันต์
มหาชนจะพินาศลงดาษครัน อังคารนั้นมนท์อยู่เกิดไข้ตาย
*พฤหัสบดิ์มนท์แพ้สมณพราหมณา พระศุกร์มนท์ทายว่าฝนแห้งหาย
ข้าวจะแพงฝนจะแล้งข้าวกล้าตาย พระเสาร์มนท์ทายว่าศึกมี
เกิดอันตรายวัวควายจะตายห่า จะร้อนราษฎร์ประชาทั่วกรุงศรี
ดูทำนายทายตามพระบาลี ที่ทายนี้เป็นฉบับโบราณเอย

 

คำพยากรณ์นี้เป็นเพียงการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า  อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้  แต่จะเป็นเครื่องเตือนภัยได้เป็นอย่างดี  เมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง  การที่มนุษย์รู้ล่วงหน้า จึงน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลง  บรรเทา  ป้องกันและแก้ไขอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อย  หากเราทำเงื่อนไขปัจจัยในปัจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดี  อนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้บ้างเช่นกัน

การรู้อนาคตจึงมีประโยชน์ทำให้สามารถเตรียมพร้อมทั้งกายใจในการรับมือกับอนาคต  จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอนาคต  คือ  รับมือได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี   สิ่งที่ไม่ดีจะได้เตรียมพร้อมในการป้องกันแก้ไขและลดโอกาสความล้มเหลวอันไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ดีจะได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เมื่อสำเร็จแล้วจะได้ใช้ความสุขุมรอบคอบในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชาญฉลาด
เมื่อดวงชะตาไม่ดี  มีเคราะห์ร้าย  ท่านจะทำอย่างไร  ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเรื่องอานุภาพของการสวดพระปริตร อันเป็นเครื่องป้องกันต้านทานภยันตราย  ทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ  และยังบังเกิดลาภผลและปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใดๆ  ชีวิตจะประสบแด่ความสุขความเจริญตลอดไป จึงขอนำเสนอตำนานย่อและอานุภาพของการสวดพระปริตรตามลำดับ ดังต่อไปนี้

พระอาทิตย์(1) ให้สวดบทโมรปริตร มีอานิสงส์ใช้สวดป้องกันภัยให้แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ เป็นพระปริตรบทที่พระยานกยูงทองใช้ภาวนาและสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระภิกษุกระสันต์รูปหนึ่งให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล วัฏฏกปริตร  เป็นพระปริตรของนกคุ่ม ทำปริตรป้องกันไฟป่าวัฏฏกะปริตต์ที่มีอานิสงส์ในการป้องกันอัคคีภัย  ของร้อน แก๊สระเบิด

พระจันทร์(2) ให้สวดบทอภยปริตร คือ ปริตรไม่มีภัย  เป็นพระปริตรแห่งการให้อภัยและอโหสิกรรม  ในเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชีวิต  ความแตกแยกในสังคม

พระอังคาร(3)ให้สวดบทกรณียเมตตสูตร เป็นการแผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์  ตลอดจนเทพเทวา  ภูตผี  ปีศาจทั้งหลายไม่มีประมาณ  ไม่มีขอบเขต  ไร้พรหมแดนขีดกั้นไม่ว่าสัตว์นั้นหรือเขาผู้นั้นจะเป็นเชื้อชาติศาสนาอะไร  จะเกี่ยวข้องกับเราโดยความเป็นญาติ  เป็นประเทศ  เชื้อชาติ  ศาสนาหรือไม่ก็ตาม  ให้มีจิตกว้างขวางไร้ขอบเขตขีตกั้น  ขอให้เขาได้มีความสุข

พระพุธ(4)ให้สวดบทขันธปริตร พระปริตร(ป้องกัน)พญางู  เป็นการเจริญเมตตาไปในตระกูลพญางูทั้งสี่ตระกูล  ที่มีพิษร้ายทั้งหลายและเจริญเมตตาแก่สรรพสัตว์  เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันตนเองจากอสรพิษและสัตว์ร้ายทั้งหลายแล้วยังสามารถป้องกันอันตรายจากยาพิษทั้งหลายได้ด้วย พระปริตร(ป้องกัน)พญางู ฉัททันตปริตร ขอถึงซึ่งธงชัยของพระอรหันต์  ขอเหล่าพาลมฤคในไพร อันตรายใดๆ อย่าได้กล้ำกลาย

พระเสาร์(7)ให้สวดบทองคุลิมาลปริตร คือปริตรของพระองคุลิมาล เมื่อพระองคุลิมาลทำสัจจาธิษฐานโปรดหญิงมีครรภ์ให้คลอดง่าย ตั้งแต่นั้นมาพวกมนุษย์ทั้งหลายก็มิได้คิดหวาดกลัวท่านองคุลิมาลอีก   ทั้งท่านก็ได้อาหารบิณฑบาตพอฉัน  ไม่ต้องลำบากเรื่องอาหารบิณฑบาตอีกต่อไป พระผู้เป็นเจ้าเจริญสมณธรรมได้รับความกำเริบร้อนใจยิ่งนัก ได้เห็นไปว่าอสุรกายที่ฆ่าไว้มาทวงเอาชีวิตเนืองๆ ภายหลังได้รับพุทโธวาทว่าให้กำจัดบาปธรรมให้ปราศจากสันดาน  เหมือนดังบุรุษเอาสาหร่ายและจอกแหนออกจากบ่อน้ำ  พระผู้เป็นเจ้าก็ปฏิบัติตามพุทธฎีกา  ในไม่ช้าก้ได้บรรลุแก่อรหัตตผล  เป็นอริยบุคคลวิเศษในพระพุทธศาสนา และพระปริตต์นี้จะดำรงความศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองอยู่ไปตลอดกัลป์ โพชฌังคปริตร  เป็นพระปริตรแห่งองค์คุณเพื่อการตรัสรู้โดยน้อมเป็นสัจกิริยาเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดเป็นความสวัสดี

พระพฤหัสบดี(5)ให้สวดบทรัตนสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยให้เกิดเป็นอานุภาพ สามารถขจัดภัยพิบัติทั้งมวลเป็นพระสูตรที่พระอานนทเถระเรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง  เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี  พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระเถระ อ้างคุณของพระรัตนะ  คือ  พุทธรัตนะ   ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  ทำสัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพ  ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย

พระราหู(8) ให้สวดบทอาฏานาฏิยปริตร เป็นปริตรที่ท้าวจาตุมหาราชผูกขึ้นที่อาฏานาฏิยนครเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันเหล่าอมนุษย์บางพวก  ที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร เมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวนเบียดเบียน  ทำให้เกิดความลำบาก ท้าวจาตุมหาราช จึงได้แสดงเครื่องป้องกันรักษาที่ชื่ออาฏานาฏิยรักษ์  มีอานุภาพ  2  ประการ  คือ มีอานุภาพ ในการทำให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส ให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และมีอานุภาพในการคุ้มครอง  ป้องกันไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส  จับต้อง  สิงสู่  เบียดเบียน  ประทุษร้าย  ทำให้รับความลำบาก  เดือดร้อน


พระศุกร์(6)ให้สวดบทธชัคคปริตร(พระปริตรยอดธง)อานุภาพพระปริตต์เพื่อให้หายหวาดกลัว  หายความครั่นคร้าม  หายความขนพองสยองเกล้า ป้องกันอันตรายกลางอากาศ การตกจากที่สูงก็ยังสามารถได้ที่พึ่งพำนักโดยปลอดภัย  อุบัติเหตุทางเครื่องบิน หรืออื่นๆ ทำนองนี้ธชัคคปริตรก็อาจคุ้มครองได้

พระเกตุ(9)ให้สวดบทชยปริตร มหาการุณิโก นาโถ ฯลฯ ชยมังคลัง ชยัยโต ฯลฯ ปโมทติ นี้ดีนักมีฝอยท่วมหลังคชา  นรชนใด มีปัญญา  ไม่เกียจคร้าน  สวดก็ดี  ระลึกก็ดี  ซึ่งพระพุทธชัยมงคล  8 คาถา แม้เหล่านี้ทุกๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้  ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย  มีประการต่างๆ เป็นอเนก  ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมสุขแล เรื่องอานุภาพของพระปริตรแต่ละบทนั้นอาจพรรณนาไปไม่มีสิ้นสุด

การสวดพระปริตรดังกล่าวข้างต้นหากระลึกให้ดีจะทำให้เรามีสมาธิไม่ประมาท มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ   จิตใจตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติประกอบกิจในสิ่งที่ดีงาม  ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม  ยังบังเกิดลาภผลและปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใดๆ  ชีวิตจะประสบแด่ความสุขความเจริญตลอดไป

สิทธิกิจจัง ขอให้สำเร็จในธุรกิจ
สิทธิกัมมัง ขอให้สำเร็จในการงานน้อยใหญ่
สิทธิลาโภ ขอให้ประสบลาภผล
ชโยนิจจัง ตลอดกาลเป็นนิจ  เทอญ

ผู้เขียนตั้งใจจะเขียนอิทธิพลของดวงดาวให้ครบทุกองค์ แต่เนื่องจากมีเวลาน้อยและหน้ากระดาษจำกัด  จึงขอเขียนนำเสนอเพียง 7 องค์ คือ  อาทิตย์(1) จันทร์(2) และราหู(8) ซึ่งทำให้เกิดอุปราคา,อังคาร(3),พฤหัสบดี(5),เสาร์(7)และมฤตยู(0)ซึ่งยังไม่ละเอียดครบถ้วนดีนัก ผู้เขียนเป็นศิษย์ที่มีครูได้พยายามรวบรวมเนื้อหาสาระมาใช้ในการวินิจฉัย  ดังนั้น  จึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทความรู้ให้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการเขียนบทความนี้อาทิ สมเด็จพระสังฆราช(อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศ, พระอุดมศีลคุณ(เสริม สุวฑฺฒโน)วัดบุรณศิริมาตยราม , พระราชปัญญารังษี(เอี่ยม ธัมมภาโร), พระราชเมธี(วัฒนา  เขมิโก) วัดราชนัดดารามวรวิหาร, พระศรีวิสุทธิญาณ(จอม  ภัททสาโร : พันโท วิจอม  ปรีดานุชาต) วัดกันมาตุยาราม ,พันเอก(พิเศษ)นายแพทย์ ช่วย  ทองใบ, พระมหาบรรเทา  จันทรศร วัดราชประดิษฐ์ , อ. เทอม  เสตกสิกร, อ.บุญเรือน  วรรณวิจิตร,อ.สมพงษ์ วิจิตรบรรณการ, อ.จรัญ  พิกุล, ร.อ. ทองคำ  ยิ้มกำภู, อ. ทองเจือ  อ่างแก้ว, อ. จำรัส  ศิริ,อ.จำรัส  ปัทมสูต, อ. มานิตย์  ธีระเวชชกุล, อ. ปิยะ  ประกายทองอุดม, ร.ศ. วาสนา  สิงหโกวินท์  เป็นต้น)

 คำพยากรณ์ชาวราศีต่าง ๆ  2553,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
 
 
โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง 2553
(ปีเสือเจ้าเล่ห์)
โดย   ภิญโญ    พงศ์เจริญ
นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
081-4341314
 
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    หน้าหลัก
Home
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลขศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ไพ่โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ดวงจีน-ฮวงจุ้ย-โหงวเฮ้ง
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   หัตถศาสตร์ (ลายมือ)
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   พิธีกรรม-ให้ฤกษ์
     
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ค้นหาจากสถานที่เรียน 
   
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องสนง.สมาคม update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โรงอาหาร ร.ร. update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องลูกเสือชั้น 2 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถว 1 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถวชั้น 2 update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องเรียนชั้น 3 ร.ร. update!!
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย (วัดโสมฯ) update!!
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ทำนายรัก จากไพ่ยิบซี
โดย อ.กามล  แสงวงศ์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กิ๊กบนลายมือ
โดย อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก 
โดย อ.ชุติเดช  พรชุมสถิต(อ.เตอร์)
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ประวัติความเป็นมา
History
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สถานที่ตั้ง
Location
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ติดต่อสมาคมฯ
Contact
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เปิดที่ทำการสมาคม 
โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   งานพุทธาภิเษกพระอัญญาโกณฑัญญะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเรียนฟรี 
หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยพื้นฐาน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
จัดงานพยากรณ์การกุศล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ขอเชิญร่วมพิธีบูชานพเคราะห์ 
และไหว้ครูโหราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์สู่ประชาชน 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูโหราศาสตร์ ประจำปี๒๕๕๓ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รูปงานพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กำหนดการจัดกิจกรรมโหราศาสตร์นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กำหนดการมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2555 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ขอเชิญร่วมพิธีบูชานพเคราะห์และไหว้ครูโหราศาสตร์ 2556  สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
     
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ผังองค์กร
Organization Plan
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รายชื่อคณาจารย์
Personnal
    
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ภิญโญ  พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จรัส  เอี่ยมประมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมพงษ์  ปิยะลาภา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เหลียง เจริญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.พรสุข เพ็งมณี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สุธี ทรัพย์ประสิทธิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.ณัชชา ปราณีรัตนา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จิภัสสร สวัสดิ์สาลี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นิภา วิชัยลักษณ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.สุพิชชา พืชนุกูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.แพรวพรรณ เลขานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐชานันท์ มากมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชุติเดช พรชุมสถิต
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นงลักษณ์ ศุภผล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.อนงค์นารถ คูดิษฐาเลิศ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปารณีย์ งามเสงี่ยม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิชัย นพประพันธ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธนภณ ทองแฉ่ง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชนัน อุกฤษโชค
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กามล แสงวงศ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สรกฤต สหธนกฤตนนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธารีพันธ์(ปีเตอร์) ทีปะศิริ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปิยวุฒิ เสนาะวาที
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์ 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมศักดิ์ สรสินธุ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นริศรา เลิศเมือง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธัญมน สุริยาศักดิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เพ็ชรา ริดส่าน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ศิรภัสสรณ์ ดีชัยยะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปาลบุญญา ชวลิตานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรประภา พันธ์บูรณะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิชญา แสงไชย
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐดล เลิศวรรณพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณันกมนต์ บุญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชัยยศ นำชัยเจริญพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิมพ์นิศา ฉัตรเอกเจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ตรีรนัยน์ พิพัฒน์สกุล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เอื้ออุษา จารุรังสรรค์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.นงค์รัชต์ ชยชนกกร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชนกภพกมลพร โพธิ์ศรี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ฐิติพร กุลแก้ว
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณีรนุช ฟักประไพ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์
   
   

     
     
     
     
     
 
 

login