สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 
 อ.ณัชชา  ปราณีรัตนา,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
อ.ณัชชา  ปราณีรัตนา,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  

ชื่อ - สกุล : อ.ณัชชา(สพรั่ง) ปราณีรัตนา 
ตำแหน่ง อุปนายก สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   

ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา  
- จบการศึกษาโรงเรียนการเรือนพระนคร / ราชภัฎสวนดุสิต 
- อดีตครูโรงเรียนพรานนกวิทยา
- อดีตนายตรวจศุลกากร ระดับ 5 ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว
- ความรู้ด้านการพยากรณ์คือ เลข 7 ตัว 4 ฐาน (ทักษาพยากรณ์ และกระทบดาว) เลข 7 ตัว 9  ฐาน ไพ่ยิปซีพยากรณ์ โหราศาสตร์ไทยดวงจักรราศี โหงวเฮ้งลักษณะ โหราศาสตร์ดวงจีน ไพ่ป็อก หัตถศาสตร์ การตั้งชื่อด้วยเลขศาสตร์ และขงเบ้งดูดาว เลข 12 ตัว
 
ปัจจุบันสอนวิชา
- ปัจจุบันรับพยากรณ์ที่ชมรมโหราศาสตร์ไทยบางกอก ในวันอังคาร, พุธ, ศุกร์ และสอนที่สมาคมฯสาขาวัดราชนัดดา 
- วันพฤหัส สอนไพ่ยิบซี เวลา 9.00-10.30น,
- เลข 7 ตัว 4 ฐาน เวลา 10.30-12.00 น.,
- เลขบ้าน เลขรถ ใบไม้ เวลา 12.00-13.00 น.,
ที่ห้องสำนักงานสมาคมฯ และวันอาทิตย์สอนวิชาต่างๆตามวันและเวลาเหมือนวันพฤหัส แต่สอนที่โรงอาหารของสมาคมฯสาขาวัดราชนัดดา 

ผลงาน
   ออกงานมหกรรมโหร ร่วมกับบริษัท มีเดีย กรุ๊ป, ออกงานครบรอบ 72 พรรษา เทิดพระเกียรติ,ออกงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.อยุธยา, ออกงานวันแม่แห่งชาติ, ออกงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น
 
ที่อยู่ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ วัดราชนัดดา
เลขที่ 2 ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-2210622, 02-2217660 แฟกซ์: 02-9374941

 
 อ.ณัชชา  ปราณีรัตนา,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 
  
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    หน้าหลัก
Home
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลขศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ไพ่โหราศาสตร์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ดวงจีน-ฮวงจุ้ย-โหงวเฮ้ง
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   หัตถศาสตร์ (ลายมือ)
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   พิธีกรรม-ให้ฤกษ์
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ค้นหาจากสถานที่เรียน
   
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องแอร์ สนง ทนาย
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องสมุด 2
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องสนง.สมาคม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โรงอาหาร ร.ร.
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องประชุม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องลูกเสือชั้น 2
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถว 1
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ตึกแถวชั้น 2
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ห้องเรียนชั้น 3 ร.ร.
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ค้นหาจากชื่ออาจารย์ผู้สอน
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ค้นหาจากชื่อหลักสูตร
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    คำพยากรณ์ชาวราศีต่าง ๆ 2553
โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง 2553
โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ทำนายรัก จากไพ่ยิบซี
โดย อ.กามล  แสงวงศ์
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   กิ๊กบนลายมือ
โดย อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เลือกสีรถอย่างไร ให้ถูกโฉลก 
โดย อ.ชุติเดช  พรชุมสถิต(อ.เตอร์)
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ประวัติความเป็นมา
History
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สถานที่ตั้ง
Location
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   ติดต่อสมาคมฯ
Contact
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    เปิดที่ทำการสมาคม 
โครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   งานพุทธาภิเษกพระอัญญาโกณฑัญญะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   โครงการเรียนฟรี 
หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยพื้นฐาน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
จัดงานพยากรณ์การกุศล
 
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
 
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ    ผังองค์กร
Organization Plan
 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   รายชื่อคณาจารย์
Personnal
    
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ภิญโญ  พงศ์เจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จรัส  เอี่ยมประมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมพงษ์  ปิยะลาภา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เหลียง เจริญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.พรสุข เพ็งมณี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สุธี ทรัพย์ประสิทธิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.ณัชชา ปราณีรัตนา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จิภัสสร สวัสดิ์สาลี
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นิภา วิชัยลักษณ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.สุพิชชา พืชนุกูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.แพรวพรรณ เลขานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐชานันท์ มากมูล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.โกวิท รอดเรือง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นงลักษณ์ ศุภผล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.อนงค์นารถ คูดิษฐาเลิศ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปารณีย์ งามเสงี่ยม
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิชัย นพประพันธ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธนภณ ทองแฉ่ง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชนัน อุกฤษโชค
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กามล แสงวงศ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สรกฤต สหธนกฤตนนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธารีพันธ์(ปีเตอร์) ทีปะศิริ
  อ.ปิยวุฒิ เสนาะวาที
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สมศักดิ์ สรสินธุ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สิรภพ อาฒยา
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.นริศรา เลิศเมือง
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ธัญมน สุริยาศักดิ์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เพ็ชรา ริดส่าน
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ศิรภัสสรณ์ ดีชัยยะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ปาลบุญญา ชวลิตานนท์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรประภา พันธ์บูรณะ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิชญา แสงไชย
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ชุติเดช พรชุมสถิต
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณันกมนต์ บุญสุข
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พรชัยยศ นำชัยเจริญพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.พิมพ์นิศา ฉัตรเอกเจริญ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ตรีรนัยน์ พิพัฒน์สกุล
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.เอื้ออุษา จารุรังสรรค์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  อ.นงค์รัชต์ ชยชนกกร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณัฐดล เลิศวรรณพร
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณนัทธิ์ วรรณกิจ(มายิก)
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.ณีรนุช ฟักประไพ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.กฤชธัช เพชรมณีรัตน์
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์

     
     
     
     
     
 
 

login